Category Archives: Các loại note xinh

NEW!!! NOTE XINH IU!!!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

♥ ♥ ♥ Các loại note xinh tuyệt này sẽ làm các bạn  ngắm mãi không chán và ghi nhớ tốt hơn nữa đó!!!Thoả sức stick khắp mọi nơi nhé!!!^.^

           ♥  Set 1:  NOTE FLY IT – HOT .Giá : 20.000đ (mua 1 set 4 giảm còn 18.000đ/note) 

                ♥  Set 2 :  NOTE LITTLE TALK  – HOT,có 6 loại cho abn5 chọn nhe. Giá : 15.000đ  

    ♥  Set 3 :  NOTE TỔNG HỢP -HOT, có 4 loại, mỗi loại 6 note lớn +nhỏ như hình nha! Giá : 30.000đ  

 

        ♥  Set 4 :  NOTE  FILM CUỘN -HOT,có nhìu loại nhá các tình iu! Giá : 25.000đ

                  

 

♥  Set 5 :  NOTE  BABY STRAR -HOT + NEW. Giá : 15.000đ

 

 

                       ♥  Set 6 :  NOTE  GIN ĐỨNG – HOT + NEW. Giá : 15.000đ

 

 

 

 

                  ♥  Set 7 :  NOTE  CAT CUP – HOT + NEW. Giá : 17.000đ

 

 

                         
                           ♥  Set 8 :  NOTE  CHEER UP – HOT + NEW. Giá : 17.000 đ

 

 

             

      ♥  Set 9 :  NOTE TRÁI CÂY – HOT. Giá : 25.000đ 

               

♥  Set 10 :  NOTE BỒ CÔNG ANH – HOT. Giá : 15.000đ 


                         ♥  Set 11 :  NOTE HOA BAN – HOT. Giá : 15.000đ 

                      ♥  Set 12 :  NOTE  CAFE – HOT. Giá : 15.000đ 

 

 

                 ♥  Set 13 :  NOTE  TÚI XÁCH – HOT. Giá : 20.000đ

 

 

              ♥  Set 14 :  NOTE  FAMILY FACE – HOT. Giá : 15.000đ

 

 

                  ♥  Set 15 :  NOTE  CASTLE DÀI – HOT. Giá : 22.000đ

 

 

 ♥  Set 16 :  NOTE  KẾ HOẠCH TUẦN – HOT. Giá : 15.000đ / bộ gồm 4 tờ ^.^

 

                    ♥  Set 17 :  NOTE  TIVI – HOT. Giá : 25.000đ 

 


 

 

Advertisements